Muut mentalisaatioperustaiset koulutukset

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestää paitsi vakiintuneita myös räätälöityjä mentalisaatiokoulutuksia. Reflektiivisen työotteen koulutus suunnitellaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Mentalisaatioperustaisen koulutuksen tarkoituksena on luoda työntekijöille reflektiivisyyteen perustuva näkemys kollegojen ja erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta.

Kunta voi tilata työntekijöilleen koulutuspaketin, joka voidaan toteuttaa koulutettavien omalla paikkakunnalla. Koulutus voi olla puoli päivää kestävä johdanto reflektiiviseen työotteeseen tai 2-3 lähiopetuspäivää käsittävä koulutus, johon sisältyy teoriaopetusta, käytännön harjoituksia ja välitehtäviä.


Kiinnostuitko? Kyselyihin ja tarjouspyyntöihin vastaavat: 

Piia Korkiakoski
järjestöpäällikkö
p. 045 3263595
piia.korkiakoski(at)mll.fi

Anna-Maria (Annukka) Raukovaara
koordinaattori
p. 040 5200516
anna-maria.raukovaara(at)mll.fi