Materiaalit

Haastoimme vuonna 2017 paikallisyhdistyksiä miettimään omia huippuja ideoita, joita he voisivat jakaa muille yhdistyksille. Olisiko joku näistä ideoista sopiva myös teidän yhdistyksenne uudeksi toiminnaksi tai toimintatavaksi? Huippuja ideoita on lupa ottaa omaan käyttöön.