Organisaatio

Liittokokouksen osaanottajat aplodeeraa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii paikallisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Koko järjestön toimintaa ohjaa kerran kolmessa vuodessa kokoontuva liittokokous, jossa ovat edustettuina sekä piirijärjestöt että paikallisyhdistykset. Liittokokous määrittelee yhteiset valtakunnalliset linjat.

Piirihallitus johtaa piirin työtä yleisten kokousten päättämissä raameissa. Piirin toimintaa ohjaavat vuosittain kokoontuvat kevät- ja syyskokoukset, joissa ovat edustettuina paikallisyhdistykset.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksut sekä valitaan joka kolmas vuosi piirin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi valitaan piirin tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.