Nuorille

Nuorisoa nauramassa ja temppuilemassa takapihalla.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoimintaa on suuressa osassa yläkouluja. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita. Haluaisitko sinä olla mukana toiminnassa? Ole rohkeasti yhteydessä oman koulusi tukioppilasohjaajaan kuullaksesi mahdollisuuksistasi päästä mukaan.  

Paikallista toimintaa nuorille

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät sekä itse että yhteistyössä kunnan nuorisotoimen ja muiden järjestöjen kanssa monenlaista tekemistä nuorille: kahviloita, leirejä, kerhoja, retkiä ym.

Onko sinulla idea nuorisotoiminnasta? Ota yhteyttä paikallisyhdistyksen puheenjohtajaan ja kysy, voisiko MLL olla mukana toteuttamassa ajatustasi. Paikallisyhdistysten tiedot löydät täältä.

Esiselvityshanke


MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri on saanut AVI:lta myönteisen päätöksen erityisavustukseen nuorisoalan ja paikallisen toiminnan kehittämiseen. Kyseessä on esiselvityshanke (1.8.2020-31.7.2021) jonka tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia tuoda mielipiteitään ja kouluyhteisön kehittämistarpeita esille sekä selvittää millä keinoilla nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan tukea.


MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin toimintasuunnitelman mukaisesti piirin tavoitteena on tavoittaa alueen nuoria entistä paremmin ja tarjota heille merkityksellistä toimintaa. Esiselvityshankkeen työntekijä järjestää tavoitteiden mukaisesti hankkeen aikana ammattikouluissa opiskeleville nuorille tilaisuuksia, joissa pyritään saamaan nuoret pohtimaan omia osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksiaan sekä löytämään kehittämistarpeita, joita he kokevat kouluyhteisössään olevan. Tarkoituksena on tukea nuoria myös löytämään sellaisia toimintatapoja, joilla voidaan edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja jotka ovat nuorille tarkoituksenmukaisia, merkityksellisiä ja joihin he kokevat voivansa sitoutua. Tilaisuuksissa keskustellaan nuorten kanssa osallisuuden ja yhteisöllisyyden käsitteistä sekä etsitään niiden tukemisen keinoja toiminnallisin harjoituksin.

Haluatko toimittajaksi nuortennettiin?  Kaipaatko juttuseuraa?