Vertaisryhmätoiminta

Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia.

Vertaisryhmän toiminta perustuu:

  • avoimuuteen
  • tasa-arvoisuuteen
  • osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen
  • jakamiseen ja vastuunottoon

MLL:n vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana on vanhemmuuden voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Vertaisryhmän ohjaajana voi toimia ammattilainen tai koulutettu vapaaehtoinen.

Piiristä saat tukea ryhmien suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä yhteistyökumppanien ja ohjaajaparin löytämiseen.

Yhteystiedot:
Piia Hirvasoja-Korkiakoski
järjestöpäällikkö
p. 045 3263595
piia.hirvasoja-korkiakoski(at)mll.fi