Piiri kumppanina

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminta perustuu kumppanuuteen. Piiri tekee aktiivista ja monipuolista yhteistyötä muun muassa kuntien, koulujen ja varhais-kasvatuksen kanssa. Järjestämme myös koulutuksia vanhemmille sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Piiri tarjoaa kunnille kuntakumppanuusmahdollisuuksia, joiden kautta MLL:n ammattilaiset pystyvät toimimaan tiiviimmin paikallisella tasolla yhteistyössä kunnan, paikallisyhdistyen ja muiden sidosryhmien kanssa. MLL on Pohjois-Pohjanmaan kuntien perhekeskustoiminnan kumppani.  Toiminnan sisältö sovitaan aina erikseen neuvotteluissa ja sopimuspohjaisesti.

Julkisten toimijoiden lisäksi kumppaneitamme ovat muut yhdistykset, seurakunta sekä monet yksityiset toimijat. Kumppanuuden sisältö perustuu aina yhteiseen sopimukseen.

MLL:n ja kunnan yhteistyöllä: lisätään perheiden varhaista tukea. Monipuolistetaan palvelutarjontaa. Vähennetään päällekkäistä toimintaa. Lisätään avoimen varhaiskavetuksen tarjontaa. Kehitetään palveluja perheiden tarpeiden mukaisesti. Luodaan lapsiperheille mahdollisuuksia osallistua itse palvelujen toteuttamiseen. Vahvistetaan vanhempien keskinäistä tukea ja jaksamista.
Järjestämme kuntien kanssa yhteistyössä: avointa kohtaamisaikkatoimintaa. Tukihenkilötoimintaa. Vertaisryhmiä. Tapahtuma. Muita erikseen kuntasopimuksessa sovittuja toimintoja.