Kumppaneille ja ammattilaisille

Paljon erivärisiä kyniä kynätelineessä.

Yhdessä olemme enemmän

Lasten ja perheiden hyvinvointia edistetään parhaiten tarjoamalla heille monipuolista, avointa ja kynnyksetöntä toimintaa sekä vanhemmuuden tukea lähellä perheitä. MLL:n lapsi- ja perhetoiminta vahvistaa lasten ja perheiden voimavaroja tarjoamalla lapsille ja vanhemmille vertaistukea sekä varhaista apua ja edistämällä perheiden arjen sujuvuutta.

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri kehittää ja ylläpitää monipuolista toimintaa Pohjois-Pohjanmaan alueella. MLL:n perheille tarjoamat toimintamuodot ovat osa paikallista ja valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuutta. Toiminta perustuu käytännössä testattuihin malleihin, joiden vaikutuksia MLL arvioi säännöllisesti. 

MLL:n lapsi- ja perhetoimintaa toteutetaan sekä ammatilli-sesti että vapaaehtoistoimintana. Panostamme vapaa-ehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen, jonka avulla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja vahvistetaan vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista. Toimintamuoto-jamme ovat mm. paikallisyhdistysten ja piirien järjestämät toiminnat kuten avoimet kohtaamispaikat, vertaisryhmä- ja tukihenkilötoiminta, sukupolvitoiminta sekä lapsiperhe-tapahtumat.

Yhteystiedot:
Eevaleena Isoviita
toiminnanjohtaja
p. 050 5110966
eevaleena.isoviita(at)mll.fi