Yhdistyksille

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kansalaistoiminnan kulmakiviä ovat paikallisyhdistykset ja niissä toimivat vapaaehtoiset. Piiri tarjoaa paikallisyhdistysten toimijoille vapaaehtoistyön tarpeista lähtevää ammatillista koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Piiri myös auttaa yhdistysten talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa, vapaaehtoisten toimijoiden rekrytoinnissa, jäsenkeruussa ja verkostoitumisessa.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Piiritoimiston yhteystiedot
 

Perhekahvilatoiminnan arviointi

Yhdistyksille on nyt tarjolla uusi sähköinen palautepalvelu. Keräämällä palautetta perhekahvilan kävijöiltä ja vapaaehtoisilta, saatte kuulla heidän näkemyksiään. Samalla saatte mahdollisuuden kehittää perhekahvilaa toivottuun suuntaan.Perhekahvilakyselyt uudistuivat! Seuraavista linkeistä löytyy kaksi valtakunnallista nettikyselyä - toinen kävijöille ja toinen vapaaehtoisille: 

Linkki kävijäkyselyyn

Linkki kyselyyn perhekahvilan vapaaehtoiselle

Kyselyt ovat auki vuoden ympäri 24/7. Yhdistys voi tilata sähköisen raportin oman yhdistyksen perhekahvilakävijöiden ja / tai vapaaehtoisten vastauksista. Jos yhdistyksellä on useampi perhekahvila, voi palautteen katsoa erikseen jokaisesta perhekahvilasta. Raportin pohjalta voitte järjestää esimerkiksi hallituksen kokouksen yhteydessä perhekahvilatoiminnan kehittämiskeskustelun. Lue lisää Yhdistysnetistä.

Vapaaehtoisten Skype-valmennukset vuonna 2019

MLL:n keskusjärjestö järjestää kuukausittain MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisille tarkoitettuja teemallisia Skype-valmennuksia. Valmennuksia toteutetaan pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, sunnuntai-iltapäivisin. Poikkeuksia tähän saattaa olla.

Osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa. Osallistujamäärää / valmennus ei ole rajattu. Valmennuksista vastaavat keskusjärjestön työntekijät -teemasta riippuen - yhteistyössä piiriammattilaisten kanssa.

Valmentajina toimivat järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno, järjestösihteeri Satu Tolppanen sekä järjestötyön koordinaattori Heidi Kukkola.

LUE LISÄÄ TÄSTÄ

SKYPE-VALMENNUKSET:

Yhdistysnetti - tietoa ja työkaluja - SIIRRETTY PIDETTÄVÄKSI MYÖHEMMIN

25.8.2019 klo 17-19
OK Sivis - koulutusten tukimuodot tutuksi


8.9.2019 klo 17-19
Vapaaehtoisten rekrytointi / vapaaehtoispaikkojen näkyväksi tekeminen


22.9.2019 klo 17-19
Viestintää vaikuttavasti ja vastuullisesti (some/verkko ym)


17.11.2019 klo 17-19
Taloudenhoito ja toiminnantarkastus, varainhankinta

Viestintä on tehokkainta, kun teemme sitä yhdessä! Vuoden 2019 viestintäsuunnitelmasta selviävät perusasiat MLL:n valtakunnallisesta viestinnästä.