Yhdistyksille

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kansalaistoiminnan kulmakiviä ovat paikallisyhdistykset ja niissä toimivat vapaaehtoiset. Piiri tarjoaa paikallisyhdistysten toimijoille vapaaehtoistyön tarpeista lähtevää ammatillista koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Piiri myös auttaa yhdistysten talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa, vapaaehtoisten toimijoiden rekrytoinnissa, jäsenkeruussa ja verkostoitumisessa.

Piiri haluaa tukea kaikin tavoin paikallisyhdistysten toimintaa ja auttaa verkostoitumisessa sekä jäsenkeruussa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Piiritoimiston yhteystiedot
 

Kysely MLL:n yhdistyksen vapaaehtoiselle

Kiitos Sinulle MLL:n vapaaehtoinen – teet merkityksellistä työtä lasten ja perheiden hyväksi!

MLL:lle on tärkeää, että koet tehtäväsi mielekkääsi ja saat riittävästi tukea ja koulutusta vapaaehtoisena toimimiseen. Siksi haluamme kuulla ajatuksiasi, mielipiteitäsi ja toiveitasi MLL:n vapaaehtoisena toimimiseen liittyen.

Vastaa kyselyyn 30.11. mennessä. Vastaaminen kestää n. 15 minuuttia.
Kiitos ajastasi ja ajatuksistasi!

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/F411C81117F9876E

Lisätietoja kyselystä: Liisa Ylikojola, liisa.ylikojola@mll.fi tai 050 570 1760

Skype-kylvyt  - vapaaehtoisosaamisen vahvistamista verkossa

MLL:n keskusjärjestö on järjestänyt elokuusta alkaen kuukausittain sunnuntaisin kello 17.00-19.00 vapaaehtoisille tarkoitettuja teemallisia Skype-valmennuksia.

Osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa. Osallistujamäärää /valmennus ei ole rajattu. Valmennuksista vastaavat keskusjärjestön työntekijät -teemasta riippuen - yhteistyössä piiriammattilaisten kanssa.

Syyskauden 2018 viimeinen teema: Taloudenhoito ja toiminnantarkastus / Yhdistyksen varainhankinta (25.11.)

Yksityiskohtaisempaa tietoa valmennuksista, niiden tarkempiin sisältöihin vaikuttamisesta, ilmoittautumisista, yms. saat tulevista keskusjärjestön Yhdistystiedotteista sekä Yhdistysnetin Koulutuskanavalta. Seuraa tiedotusta!

Perhekahvilatoiminnan arviointi

Yhdistyksille on nyt tarjolla uusi sähköinen palautepalvelu. Keräämällä palautetta perhekahvilan kävijöiltä ja vapaaehtoisilta, saatte kuulla heidän näkemyksiään. Samalla saatte mahdollisuuden kehittää perhekahvilaa toivottuun suuntaan.Perhekahvilakyselyt uudistuivat! Seuraavista linkeistä löytyy kaksi valtakunnallista nettikyselyä - toinen kävijöille ja toinen vapaaehtoisille: 

Linkki kävijäkyselyyn: www.mll.fi/perhekahvilakysely

Linkki kyselyyn perhekahvilan vapaaehtoisille: 
www.mll.fi/pekavapaaehtoisille

Kyselyt ovat auki vuoden ympäri 24/7. Yhdistys voi tilata sähköisen raportin oman yhdistyksen perhekahvilakävijöiden ja / tai vapaaehtoisten vastauksista. Jos yhdistyksellä on useampi perhekahvila, voi palautteen katsoa erikseen jokaisesta perhekahvilasta. Raportin pohjalta voitte järjestää esimerkiksi hallituksen kokouksen yhteydessä perhekahvilatoiminnan kehittämiskeskustelun. Lue lisää Yhdistysnetistä.

Kysely netin käytöstä

MLL:n Nuortennetin kautta kysellään lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia netin, pelien ja sosiaalisen median käytöstä. Tuloksia hyödynnetään kouluviihtyvyyden edistämisessä sekä MLL:n nuorisotoiminnan kehittämisessä. Kyselyn täyttämiseen kuluu 5-10 minuuttia. Vastaukset käsitellään niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa.

Kysely löytyy osoitteesta: www.nuortennetti.fi/kyselynetinkaytosta.
Kysely on avoinna 18.11. asti.

Toimintatilasto 2018

Pyydämme kuluvan vuoden osalta yhdistyksiämme täyttämään toimintatilastonsa Excel-taulukkoon, joka löytyy Yhdistysnetistä (alin sivun alanreunan liitteistä). Yhdistysnetin tilastointityökalu on koettu liian hankalaksi ja keskusjärjestö tulee poistamaan sen käytöstä ensi vuoden aikana.

Tilastokooste palautetaan 15.1.2019 mennessä piiritoimistoon järjestökoordinaattori Tarja Rossille, tarja.rossi@mll.fi.