Yhdistyksille

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kansalaistoiminnan kulmakiviä ovat paikallisyhdistykset ja niissä toimivat vapaaehtoiset. Piiri tarjoaa paikallisyhdistysten toimijoille vapaaehtoistyön tarpeista lähtevää ammatillista koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Piiri myös auttaa yhdistysten talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa, vapaaehtoisten toimijoiden rekrytoinnissa, jäsenkeruussa ja verkostoitumisessa.

Piiri haluaa tukea kaikin tavoin paikallisyhdistysten toimintaa ja auttaa verkostoitumisessa sekä jäsenkeruussa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Piiritoimiston yhteystiedot
 

Perhekahvilatoiminnan arviointi

Yhdistyksille on nyt tarjolla uusi sähköinen palautepalvelu. Keräämällä palautetta perhekahvilan kävijöiltä ja vapaaehtoisilta, saatte kuulla heidän näkemyksiään. Samalla saatte mahdollisuuden kehittää perhekahvilaa toivottuun suuntaan.Perhekahvilakyselyt uudistuivat! Seuraavista linkeistä löytyy kaksi valtakunnallista nettikyselyä - toinen kävijöille ja toinen vapaaehtoisille: 

Linkki kävijäkyselyyn

Linkki kyselyyn perhekahvilan vapaaehtoiselle

Kyselyt ovat auki vuoden ympäri 24/7. Yhdistys voi tilata sähköisen raportin oman yhdistyksen perhekahvilakävijöiden ja / tai vapaaehtoisten vastauksista. Jos yhdistyksellä on useampi perhekahvila, voi palautteen katsoa erikseen jokaisesta perhekahvilasta. Raportin pohjalta voitte järjestää esimerkiksi hallituksen kokouksen yhteydessä perhekahvilatoiminnan kehittämiskeskustelun. Lue lisää Yhdistysnetistä.

Toimintatilasto 2018

Pyydämme kuluvan vuoden osalta yhdistyksiämme täyttämään toimintatilastonsa Excel-taulukkoon, joka löytyy Yhdistysnetistä (alin sivun alanreunan liitteistä). Yhdistysnetin tilastointityökalu on koettu liian hankalaksi ja keskusjärjestö tulee poistamaan sen käytöstä vuoden 2019 aikana.

Tilastokooste palautetaan 15.1.2019 mennessä piiritoimistoon järjestökoordinaattori Tarja Rossille, tarja.rossi@mll.fi. 

Vapaaehtoisten Skype-valmennukset vuonna 2019

MLL:n keskusjärjestö järjestää kuukausittain MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisille tarkoitettuja teemallisia Skype-valmennuksia. Valmennuksia toteutetaan pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, sunnuntai-iltapäivisin. Poikkeuksia tähän saattaa olla.

Osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa. Osallistujamäärää / valmennus ei ole rajattu. Valmennuksista vastaavat keskusjärjestön työntekijät -teemasta riippuen - yhteistyössä piiriammattilaisten kanssa.

Valmentajina toimivat järjestöpäällikkö Arja-Liisa Mauno, järjestösihteeri Satu Tolppanen sekä järjestötyön koordinaattori Heidi Kukkola.


Skype-valmennukset:

20.1.2019 klo 12-14 Tulorekisteri tulee! ILMOITTAUDU TÄSTÄ

3.2.2019 klo 17-19 Uusien MLL-aktiivien kylpy ILMOITTAUDU TÄSTÄ

24.2.2019 klo 17-18.30 Yhdistysnetti - tietoa ja työkaluja

10.3.2019 klo 17-19 Jäsenhankinta / jäsentyö / jäsenrekisterin ylläpito

14.4.2019 klo 17-19 Yhteistyöstä voimaa

5.5.2019 klo 17-19 Kohtaaminen ja vuorovaikutus

25.8.2019 klo 17-19 OK Sivis - koulutusten tukimuodot tutuksi

8.9.2019 klo 17-19 Vapaaehtoisten rekrytointi / vapaaehtoispaikkojen näkyväksi tekeminen

22.9.2019 klo 17-19 Viestintää vaikuttavasti ja vastuullisesti (some/verkko ym)

17.11.2019 klo 17-19 Taloudenhoito ja toiminnantarkastus, varainhankinta

Viestintä on tehokkainta, kun teemme sitä yhdessä! Vuoden 2019 viestintäsuunnitelmasta selviävät perusasiat MLL:n valtakunnallisesta viestinnästä.