Jäsenhankinta

Ole lasten asialla.

MLL on avoin järjestö, jonka jäseneksi kaikki ovat tervetulleita. Jäsenet tuovat vaikuttavuutta, tuloja ja mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää toimintaa. Aktiivinen jäsenhankinta on yksi osa yhdistystoimintaa. Koska sinä pyysit viimeksi liittymään MLL:n jäseneksi?

MLL:n toimintaan, kuten perhekahviloihin ja kerhoihin osallistuu paljon vanhempia ja lapsia, jotka eivät ole vielä jäseniä. Suurin syy, miksi he eivät ole jäseniä on, että kukaan ei ole heitä pyytänyt liittymään.

”Oletko koskaan ajatellut, että voisit liittyä jäseneksi?”

Potentiaalisia jäseniä ovat esimerkiksi:

 • Yhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistuvat
 • Vauvaperheet, myös isät
 • Alakoululaisten vanhemmat
 • Paikkakunnalle juuri muuttaneet perheet
 • Murrosikäisten vanhemmat
 • Eläkeläiset
 • Kasvatusalan ammattilaiset
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset
 • Paikalliset vaikuttajat

Miksi MLL:n jäseneksi kannattaa liittyä?    

 • Jäsenmaksutulo on tärkeä rahallinen tuki MLL:lle.
 • Ilman jäseniä paikallinen toiminta; perhekahvilat, kerhot, retket, jne. ei ole mahdollista.
 • MLL edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.
 • MLL on lapsiperheiden puolestapuhuja.
 • MLL:n jäsenet ja asiantuntevuus tekevät järjestöstä vaikuttavan: suuri jäsenmäärä saa myös päättäjät kuuntelemaan.
 • Paljon etuja, valtakunnalliset edut, paikalliset edut, Lapsemme-lehti

Tarjoa tietoa ja tee jäseneksi liittyminen helpoksi:

 • Miten MLL:oon voi liittyä?
 • Pyydä suoraan mukaan!
 • Kerro, mitä voi tehdä
 • Pidä nettisivut tai Facebook-sivut ajan tasalla
 • Pidä ajatus jäsenyydestä esillä ilmoitustauluilla, Facebookissa, nettisivuilla, omissa tiloissa
 • Huolehdi, että kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa on mahdollisuus liittyä jäseneksi
 • Pidä Liity jäseneksi -esitteitä ja -kortteja aina mukana