Mentalisaatioperustaiset koulutukset

MLL:n kehittämistyön tuloksena on syntynyt paljon uusia työmuotoja ja hyviä käytäntöjä, jotka lisäävät lapsiperheiden hyvinvointia.

Vauvaperheiden Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät ja 1-6-vuotiaiden Lapsi mielessä -perheryhmät perutuvat pienten lasten vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen. Niissä tehdään sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävää työtä tulevaisuuden ongelmien ehkäisemiseksi.

Artikkeli: "Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämalli on tutkitusti hyödyllinen"


Yhteystiedot:
Piia Korkiakoski
järjestöpäällikkö
p. 045 3263595
piia.korkiakoski(at)mll.fi

Anna-Maria (Annukka) Raukovaara
koordinaattori
p. 040 5200516
anna-maria.raukovaara(at)mll.fi