Vanhempainillat

Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen

Vanhempainilta lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuudesta muutosten keskellä.

Kuuntele ja kannusta yläkoululaista

Yläkoulun alkaminen on lapselle iso juttu. Elämässä alkaa uusi vaihe ja murrosikäkin koittaa. Lapsi voi kasvaa nopeasti aikuisen mittaiseksi, mutta kaipaa silti juuri nyt paljon vanhempiensa aikaa, huomiota ja hyväksyntää – vaikka ei aina sitä itse ilmaise. Lapsen uusi elämänvaihe haastaa myös vanhemman muuttumaan, mutta läsnäolo, kuunteleminen ja hyväksyntä ovat edelleen toimiva resepti hyvään vanhemmuuteen.

Mediakasvatus

Mediakulttuuri tarjoaa kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa. Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle ja nuorelle mediakokemusten jäsentämisessä ja medialukutaidon kehittymisessä.

Kiusaamisen ehkäisy

Ongelmakeskeisen, kiusaamisen vähentämiseen pyrkivän lähestymistavan sijaan on perusteltua lähestyä kiusaamisen ehkäisyä keskittymällä ensisijaisesti myönteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Hyvinvoinnin tukemisella voidaan ehkäistä myös muita kiusaamiseen limittyviä ilmiöitä kuten syrjintää, häirintää ja vihapuhetta.

Teemme vanhempainiltoja myös muista aiheista. Ota yhteyttä!


Yhteystiedot:
Jenni Kallio
koordinaattori
jenni.kallio(at)mll.fi
p. 045 6922229