PerhePesä - Yhdessä toimien perheiden parhaaksi

Lapsia pöydän ääressä värittämässä.

Haluamme toimia turvallisesti ja huomioimme koronatilanteen sekä vallitsevat rajoitukset toiminnassamme. Tarjoamme perheille tukea mm. etäyhteyksin. Vasemman valikon kautta pääset tutustumaan tarkemmin kunkin PerhePesän toimintaan.  Etätoiminnan tarkemmat tiedot ja aikataulut löydät täältä

PerhePesät ovat ammatillisesti ohjattuja kohtaamispaikkoja perheille ja perheiden parissa toimiville tahoille. Toiminta on kaikille lapsiperheille avointa ja maksutonta. PerhePesiä on tällä hetkellä yhteensä neljä – Oulussa (kaksi toimipistettä), Kuusamossa, Ylivieskassa ja Nivalassa.  Lisäksi PerhePesät järjestävät etätoimintaa

Oulussa ja Kuusamossa toimintaa rahoittaa Stea, Nivalassa ja Ylivieskassa kaupunki. PerhePesän toiminta voi olla myös yhteistyökumppaneiden tai vapaaehtoisten järjestämää toimintaa lapsiperheille. Tarkista ohjaajalta oma mahdollisuutesi järjestää toimintaa PerhePesässä.


- Toiminta on ammatillisesti ohjattua tukea perheille heidän arkiympäristössään

- Kohtaamispaikka ja vertaistuen areena

- Toiminta vahvistaa perheiden voimavaroja ja kykyä selviytyä arjesta ja lasten kasvatuksesta (ohjaus ja neuvonta perheitä kuormittavissa tilanteissa)

- Tarvittaessa ohjataan kunnan tai muiden järjestöjen palveluihin

- PerhePesän toiminta suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Voit kertoa toiveita ja ajatuksia ohjaajille tai kirjoittamalla tänne lomakkeelle

Perheille

PerhePesässä vanhemmat voivat tavata toisia vanhempia, lapset saavat leikkiseuraa ja voi osallistua ohjattuun toimintaan. 

Perheillä on mahdollisuus jutella myös ammatillisen ohjaajan kanssa omaan arkeen liittyvistä asioista ja halutessaan saada ohjausta ja apua sopivien palveluiden hakemisessa. Halutessaan perhe voi varata PerhePesän lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajalta myös oman keskusteluajan toiminta-aikojen ulkopuolelta.

Toimijoille

PerhePesän yksi tavoite on jakaa lapsiperheille tietoa heille suunnatuista toiminnoista. Tausta-ajatuksena on yhteistyö sekä tiedon ja osaamisen vaihto alueen perhepalvelu- ja järjestö-toimijoiden kanssa. Jos haluaisit tulla esittelemään toimintaanne PerhePesään tai mielessäsi on ajatus yhteistyöstä, ota yhteyttä PerhePesän ohjaajaan.

Opiskelijoille

PerhePesässä voi tehdä opintoihin liittyviä työharjoitteluita ja kehittämistehtäviä. Harjoittelussa on ollut esimerkiksi lastenohjaaja-, sosionomi- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoita. Myös opintoihin mahdollisesti kuuluvia erillisiä toiminnan ohjauksia yms. voi toteuttaa PerhePesässä myös monialaisesti. Jos olet kiinnostunut harjoittelusta PerhePesässä, ota yhteyttä PerhePesän koordinaattoriin.

Yhteystiedot:

Annika Ylitalo
koordinaattori
annika.ylitalo(at)mll.fi
p. 045 8531552