Lapsia pöydän ääressä värittämässä.

PerhePesä - Yhdessä toimien perheiden parhaaksi

PerhePesät ovat ammatillisesti ohjattuja kohtaamispaikkoja perheille ja perheiden parissa toimiville tahoille. Toiminta on maksutonta ja sinne voivat tulla kaikki lapsiperheet. PerhePesiä on tällä hetkellä yhteensä neljä – Kuusamossa, Oulussa (kaksi toimipistettä) ja Ylivieskassa. Virtuaalinen PerhePesä löytyy Discordista. 

- Toiminta on ammatillisesti ohjattua tukea perheille heidän arkiympäristössään
- Kohtaamispaikka ja vertaistuen areena
- Toiminta vahvistaa perheiden voimavaroja ja kykyä selviytyä arjesta ja lasten kasvatuksesta (ohjaus ja neuvonta perheitä kuormittavissa tilanteissa)
- Tarvittaessa ohjataan kunnan tai muiden järjestöjen palveluihin

PerhePesä-toimintaa rahoittaa Stea sekä kunnat, joissa toimintaa järjestetään.


Perheille

PerhePesässä vanhemmat voivat tavata toisia vanhempia, lapset saavat leikkiseuraa ja voi osallistua ohjattuun toimintaan. 

Perheillä on mahdollisuus jutella ammatillisen ohjaajan kanssa omaan arkeen liittyvistä asioista ja saada ohjausta ja apua sopivien palveluiden hakemisessa. Perhe voi varata PerhePesän lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajalta oman keskusteluajan myös toiminta-aikojen ulkopuolelta.

PerhePesän toimintaa suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa. Voit kertoa toiveita ja ajatuksia ohjaajille tai kirjoittamalla tänne lomakkeelle. PerhePesän toiminta voi olla myös vapaaehtoisten järjestämää toimintaa lapsiperheille. Tarkista ohjaajalta oma mahdollisuutesi järjestää toimintaa PerhePesässä!

Toimijoille

PerhePesän tausta-ajatuksena on yhteistyö sekä tiedon ja osaamisen vaihto alueen perhepalvelu- ja järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on jakaa lapsiperheille tietoa heille suunnatuista toiminnoista.  PerhePesän toiminta voi olla myös yhteistyökumppaneiden tai vapaaehtoisten järjestämää toimintaa lapsiperheille. Jos haluaisit tulla esittelemään toimintaanne PerhePesään tai mielessäsi on ajatus yhteistyöstä, ota yhteyttä PerhePesän ohjaajaan. 

Opiskelijoille

PerhePesässä voi tehdä opintoihin liittyviä työharjoitteluita ja kehittämistehtäviä. Harjoittelussa on ollut esimerkiksi lastenohjaaja-, sosionomi- ja varhaiskasvatuksen opiskelijoita. Myös opintoihin mahdollisesti kuuluvia erillisiä toiminnan ohjauksia yms. voi toteuttaa PerhePesässä myös monialaisesti. Jos olet kiinnostunut harjoittelusta PerhePesässä, ota yhteyttä PerhePesän koordinaattoriin.

Vapaaehtoisille

PerhePesissä on tarjolla monipuolisesti mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Vapaaehtoistehtävät ja mahdollisuudet vaihtelevat PerhePesäkohtaisesti. Vapaaehtoisena on mahdollisuus toimia esimerkiksi lapsiparkissa, vertaisryhmissä tai olla mukana vaikkapa yksittäisissä tapahtumissa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin voimme yhdessä miettiä juuri sinulle sopivan vapaaehtoistoiminnan muodon PerhePesässä.

Yhteystiedot:

Sarliina Laitila
koordinaattori
sarliina.laitila(at)mll.fi
p. 050 4764414