Haetaan kahta lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajaa Ouluun

16.6.2017

Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri, Oulu

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 556 paikallisyhdistyksestä.

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin PerhePesä-toimintakonsepti käsittää kolme lapsiperheille ja heidän parissa toimiville tahoille suunnattua avointa kohtaamispaikkaa -  PerhePesää. Haemme nyt Oulussa toimiviin PerhePesiin KAHTA LAPSI- JA PERHETOIMINNAN OHJAAJAA Toppilan ja Myllytullin alueelle.

Keskeisiä lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajan työtehtäviä ovat mm. lapsi- ja perhetoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus yhteistyössä perheiden, toisen ohjaajan ja PerhePesä-tiimin. kanssa. Ohjaajan työssä painottuvat mm. verkosto- ja moniammatillinen yhteistyö, vertaisryhmien ja kerhotoiminnan ohjaaminen, toiminnan raportointi ja palautteiden koonti sekä perheiden ohjaus tarpeen mukaisiin palveluihin.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, osaamisalana lapset ja lapsiperheet (esim. lähihoitaja, sosionomi, yhteisöpedagogi)
  • hyviä vuorovaikutus- ja ryhmän ohjaustaitoja
  • lapsi- ja perhepalveluiden palvelukokonaisuuden tuntemusta
  • asiakaslähtöistä, itsenäistä, kehittävää sekä innostavaa työotetta
  • positiivista ja avointa asennetta sekä paineensietokykyä
  • tiimityötaitoja

Järjestöalan tuntemus ja kokemusta lapsiperheiden parissa työskentelystä katsotaan eduksi.

Työn kesto; tehtävä on määräaikainen 7.8.-31.12.2017, mahdollisesti jatkuu.

Työaika;  osa-aikatyö, 25-30h/vko, ajoittain ilta- ja viikonlopputyötä

Palkkaus; sosiaalialan järjestöjä koskeva tes

Työ alkaa; 7.8.2017

Tehtävään valittavien henkilöiden on esitettävä työnantajalle rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote

Haku päättyy 23.6.2017 klo 12.00. Haastattelut pidetään viikolla 26.

Lisätietoja sekä vapaamuotoiset hakemukset ja CV:

Toiminnanjohtaja Leena Huhanantti, leena.huhanantti@mll.fi