Tiedoksi Oulun alueen yhdistyksille

Tiedoksi Oulun alueen yhdistyksille Oulun kaupungin ehkäisevän toiminnan rahoituksesta


Ehkäisevän toiminnan rahoitus on tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan, jonka kohderyhmänä ovat  vauva- ja pikkulapsiperheet,  varhaiskasvatusikäiset, alakouluikäiset ja heidän perheensä sekä  alakoulusta yläkouluun nivelvaiheen perheet ja lapset. Nuorille suunnattuun toimintaan rahoitusta kohdennetaan erityisen harkinnan mukaan.

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta voivat hakea Oulun kaupungin alueella toimivat rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset. Järjestö-toimijat voivat hakea rahoitusta myös yhdessä yhteisen toiminnan toteuttamiseen. 

 
Rahoituksen hakeminen syyskauden 2018 sekä syys-kevätkauden 2018-2019 toimintoihin

Ehkäisevän toiminnan rahoitusta syyskauden 2018 (1.7. – 31.12.2018) sekä syys-kevätkauden 2018 - 2019 (1.7.2018 – 30.6.2019) toimintoihin haetaan Järjestötoiminnankortilla 31.5.2018 mennessä. Täytetty kortti lähetetään sähköpostitse word-tiedostona lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori Airi Martikaiselle: airi.martikainen(at)mll.fi

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja tekee rahoituspäätökset 19.6.2018 mennessä ja tieto rahoituspäätöksestä lähetetään hakijalle sähköpostitse. Samassa sähköpostissa rahoitusta saavia tahoja ohjeistetaan tarkemmin ehkäisevän toiminnan rahoituksen maksatukseen, kuluseurantaan ja raportointiin liittyvistä käytännöistä.

Huom! Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa rahoitusta voi hakea jatkuvan haun periaatteella myös 31.5.2018 jälkeen. Ennen hakemuksen täyttämistä, otathan yhteyttä lapsi- ja perhetoiminnan koordinaattoriin Airi Martikaiseen, p. 045 3263686 tai airi.martikainen(at)mll.fi

Rahoitushakemus eli Järjestötoiminnan kortti sekä tarkemmat rahoituksen hakukriteerit ja -ohjeet löytyvät Oulun kaupungin sivuilta linkistä: https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/jarjestolahtoisen-ehkaisevan-toiminnan-rahoitus