Mummi- ja vaaritoiminta

MLL:n mummit ja vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. 

Yhteistä osallistujille on, että he ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa.  Mummit ja vaarit eivät ole kenenkään henkilökohtaisia varaisovanhempia, vaan he toimivat yhteisön yhteisinä mummeina ja vaareina.

Mummiksi ja vaariksi voi jokainen ryhtyä omilla ehdoillaan ja päättää itse, kuinka pitkäksi aikaa ja kuinka usein voi sitoutua. Mummit ja vaarit tekevät lasten kanssa itselleen luontevia asioita, esimerkiksi lukevat kirjoja, askartelevat, leikkivät tai lähtevät mukaan metsäretkelle. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen. Jokainen voi osallistua oman elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Mummeille ja vaareille järjestetään myös vertaistapaamisia.

Mummi ja -vaari -toiminnan tavoitteet:

• tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua

• lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa

• siirtää kulttuuriperintöä

• luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä

• lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista


Esimerkkejä toiminnasta:
Sairaalamummit ja -vaarit toimivat Oulussa Oysin lasten osastolla. He voivat tarjota lapsille seuraa, olla pelikaverina tai lukea yhdessä esim. vanhempien käydessä asioilla. Toiminta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa.

Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden 2.-6. luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukuhetket voidaan toteuttaa kahden kesken tai pienissä ryhmissä koulupäivän aikana. Lapset saavat lisää mukavia lukukokemuksia ja myönteistä palautetta sekä kontaktin toiseen sukupolveen.

Jos kiinnostuit mummi- ja vaaritoiminnasta, ota yhteyttä oman alueesi MLL:n paikallisyhdistykseen tai MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreihin. MLL:n yhdistykset ja piirit perehdyttävät mummit ja vaarit tehtäväänsä ja auttavat löytämään sopivan lapsiryhmän, jossa vierailla.


Yhteystiedot:

Ylivieska ja lähikunnat
Piia Korkiakoski
järjestöpäällikkö
piia.korkiakoski(at)mll.fi
p. 045 3263595

Koillismaa, Oulu ja lähikunnat, Oulunkaari
Anna-Maria Raukovaara
koordinaattori 
p. 040 5200516
anna-maria.raukovaara(at)mll.fi