TSEMPPI -iloa ryhmästä! -hanke

TSEMPPI -iloa ryhmästä! -hanke toimii viidessä kunnassa: Alavieskassa, Kalajoella, Merijärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa. Näissä kunnissa lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja hankkeiden työntekijöiden, järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken sekä aktivoidaan kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautuvan, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnassaan.

Hankkeen konkreettisena tuloksena kuntiin syntyy toiminnallisia ryhmiä, esimerkiksi kerhoja, vertaisryhmiä, isä- ja äitipiirejä tai lapsiparkkitoimintaa. Ryhmät synnyttävät kuntalaisissa vertaisuuden ja osallisuuden tunteita sekä tukevat ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapsiperheet, mutta hankkeesta hyötyvät myös nuoret ja ikäihmiset sekä lapsi- ja perhetyötä tekevät ammattilaiset. Ryhmien kautta lapsiperheet saavat mielekästä tekemistä, lasten ja vanhempien hyvinvointi lisääntyy. Hanketyöntekijän tehtävä on koota yhteen lapsiperheiden tarpeita ja toiveita sekä käynnistää toimintaa kunnissa.

 

Tiedustelut:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Piia Korkiakoski
p. 045 3263595
piia.korkiakoski(at)mll.fi


Vertaistoiminnan ohjaaja
Mari Koutonen
p. 045 6922229
mari.koutonen(at)mll.fi