Arvot ja periaatteet

Keskeiset arvomme

 • Lapset ja lapsuuden arvostus

 • Yhteisvastuu

 • Inhimillisyys

 • Suvaitsevaisuus

 • Ilo

Toimintaperiaatteemme

 • Lapsen näkökulman huomioonottaminen

 • Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus

 • Tekemisen riemu

 • Avoimuus

 • Yhteistyöhakuisuus

 • Näkyvyys

 • Riippumattomuus

 • Hyvä talouden hoito

Toimintamme päämäärät

 • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen

 • Jokaisella lapsella on hyvä ja onnellinen arkiympäristö

 • Vanhemmuus ja kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea

 • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja

 • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju

 

 

Arvot ja periaatteet