PerheVerkko – Yhdessä toimien Perheiden parhaaksi

ALUEELLISIIN TOIMINTAKALENTEREIHIN LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA LÖYDÄT LISÄINFOA TÄÄLTÄ
 

PerheVerkko - toimintakonsepti kokoaa yhteen piirin toteuttaman perhekeskustoiminnan osa-alueet lapsiperheiden osallisuutta ja hyvinvointia edistäväksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi (Kuva 1.).
 

PerheVerkko- toiminnan ytimen muodostavat lapset, nuoret, vanhemmat ja lapsiperheet.
 

Toiminnan lähtökohtana korostetaankin:

 • Lapsiperheiden kokemusasiantuntijuutta omaa arkeaan ja hyvinvointiaan koskien sekä
 • Lapsiperheiden osallisuutta asuinalueensa yhteisöllisen toiminnan sekä lapsi- ja perhepalveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa sekä kehittämisessä.


PerheVerkko - toimintakokonaisuuden tavoitteena on:

 • ​Tarjota perheille mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen luomiseen ja vahvistamiseen
 • ​Vahvistaa lapsiperheiden vaikutusmahdollisuuksia, osallisuutta ja toimijuutta osana lähitoimintaympäristöjen, yhteisöjen sekä lapsi- ja perhepalveluiden toimintaa
 • Tarjota lapsiperheille ja vapaaehtoisille tukea, ohjausta ja neuvontaa omaehtoisen toiminnan toteuttamiseksi
 • Lisätä järjestölähtöisen toiminnan saavutettavuutta mm. lapsiperheiden asuinalueesta riippumatta
 • Koota ja välittää eteenpäin lapsiperheiden kokemuksellista hyvinvointitietoa perheiden asuinalueen sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen tueksi
 • Vahvistaa lapsiperheiden sekä heidän parissaan toimivien tahojen tietoisuutta järjestöjen tarjoamista palveluista, tuen ja avun muodoista sekä toimintamahdollisuuksista
 • ​Vahvistaa vapaaehtoisten, yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja – mahdollisuuksia
 • Vahvistaa järjestöjen välistä sekä järjestö- ja kuntatoimijoiden välistä verkostoitumista sekä yhteistoimintamuotojen kehittämistä ja toteuttamista
 • Vahvistaa ja kehittää toimintarakenteita ja – malleja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan yhteen sovittamiseksi osaksi paikallista ja alueellista perhekeskustoimintaa sekä lapsi- ja perhepalveluja

Lisätietoja:

PerheVerkko-toimintakonsepti:
Airi Martikainen
Lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori
airi.martikainen@mll.fi                                                                     
p. 045 3263686                                                                                     

PerhePesä-toimintakonsepti:
Marjukka Huhtala
PerhePesä tiimikoordinaattori
marjukka.huhtala@mll.fi
p. 045 2644358


Vapaaehtoistoiminnan koordinaatio:

Piirin eteläinen alue                                                                   Piirin pohjoinen alue
Piia Korkiakoski                                                                            Piia Pengerkoski
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori                                           Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
piia.korkiakoski@mll.fi                                                                  piia.pengerkoski@mll.fi
p. 045 3263595                                                                            p. 045 8531552