Vertaisryhmätoiminta

Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka toimivat ja keskustelevat yhdessä. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen ja jokaisen osallistujan kunnioitukseen.

Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia.

Vertaisryhmän toiminta perustuu

  • avoimuuteen
  • tasa-arvoisuuteen
  • osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen
  • jakamiseen ja vastuunottoon

MLL:n vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana on vanhemmuuden voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Vertaisryhmän ohjaajana voi toimia ammattilainen tai koulutettu vapaaehtoinen. Pohjois-Pohjanmaan piiri kouluttaa vapaaehtoisia vertaisryhmäohjaajia, jotka ohjaavat ryhmiä paikallisyhdistyksissä. Piiristä saat tukea myös ryhmien suunnitteluun ja käynnistämiseen sekä yhteistyökumppanien ja ohjaajaparin löytämiseen.

 

Tiedustelut

Anna-Maria Raukovaara
kouluyhteistyö, tukioppilastoiminta, lasten ja nuorten tukihenkilötoimintakoordinaattori
p. 040 5200516
anna-maria.raukovaara(at)mll.fi