Tsemppi - iloa ryhmästä!

 

TSEMPPI - iloa ryhmästä! -hanke on päättynyt. Hanke toimi viidessä kunnassa: Alavieskassa, Kalajoella, Merijärvellä, Sievissä ja Ylivieskassa. Näissä kunnissa lisättiin ja tiivistettiin yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja hankkeiden työntekijöiden, järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken sekä aktivoitiin kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautuvan, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnassaan.

Hankkeen konkreettisena tuloksena kuntiin syntyi toiminnallisia ryhmiä, esimerkiksi kerhoja, vertaisryhmiä, isä- ja äitipiirejä tai lapsiparkkitoimintaa.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat lapsiperheet, mutta hankkeesta hyötyivät myös nuoret ja ikäihmiset sekä lapsi- ja perhetyötä tekevät ammattilaiset. Ryhmien kautta lapsiperheet saivat mielekästä tekemistä, lasten ja vanhempien hyvinvointi lisääntyi. 

 

 

Yhteystiedot

Jenni Kallio
vertaistoiminnan ohjaaja
jenni.kallio(at)mll.fi
p. 045 6922229