Musiikkileikkikoulu Soittorasia

KEVÄTLUKUKAUSIMAKSU 80 €/lapsi
* 12 kokoontumiskertaa (á 45 min)
* Peritään käyntimääristä riippumatta
* Voi maksaa kahdessa erässä (sovittava etukäteen)
* Viikolla 10 (koululaisten hiihtolomaviikko) ei ole muskareita

RYHMÄT
* Vanhempi-lapsi -ryhmä (4 kk - 3-vuotiaat lapset) 
* Muksuryhmät (yli 4-vuotiaat ilman vanhemman läsnäoloa)
* Osallistujamäärä min 8 lasta/ryhmä, jotta toiminta voidaan aloittaa.

* Pääsääntöisesti lapsi on ryhmässä yhden aikuisen (vanhempi, isovanhempi, huoltaja tms.) kanssa, mutta mikäli muskaritila on riittävän iso, niin molemmat vanhemmat, isovanhemmat, huoltajat yms. ovat tervetulleita musisoimaan. 


OTAMME UUSIA MUSKARILAISIA SYYSLUKUKAUDELLE. ILMOITTAUTUMINEN ALKAA ELOKUUSSA TÄLLÄ SIVUSTOLLA.

 

Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa seuraavissa paikoissa (Kevät 2019): 

Hiukkavaara, Hiukkavaaratalo
* Kaakkuri, Kaakkurin koulu sekä Lasten- ja nuorten talo
* Kaijonharju, Nuorisotalo
* Kastelli, Kastellin päiväkoti
* Kuivasranta, Kuivasrannan päiväkoti
* Maikkula, Nuorisotalo
* Ritaharju, Minimonitoimitalo

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. 


Tavoitteena on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus, joka kehittää lasta kokonaisvaltaisesti musiikin keinojen avulla. Musiikkileikkikoulussa lapset saavat uusia kavereita ja myös samanikäisten lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Musikaalisuus ei ole se tärkein juttu, vaan se, että touhutaan ja laulellaan yhdessä.

Muskareihin lapsi osallistuu yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa, kun taas muksuryhmissä lapset käyvät ilman vanhempia. Mikäli ryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää osallistujia, pyritään ryhmiä yhdistämään ja ehdotetaan perheille muita vaihtoehtoja. 

 

HIUKKAVAARA

Nelli.png (1.5 MB)
"Olen Nelli Sutinen, 27-vuotias musiikinopettaja, luokanopettajaopiskelija ja kolmen pojan äiti. Olen valmistunut musiikin aineenopettajaksi keväällä 2015 ja pitänyt MLL:n muskareita Kivikkokankaalla lukuvuonna 2015-2016. Nyt kahden vanhempainvapaan jälkeen on ihanaa päästä taas muskarihommiin!"

KAAKKURI (KE) JA KASTELLI

Katja.png (6.0 MB)
Olen musiikkikasvatuksen opiskelija Katja Kemppainen (kasvatustieteiden kandidaatti) ja työkokemusta Limingan ja Haukiputaan MLL:n muskarista sekä Oulujoki-opiston muskarista. Ikähaarukka on ollut 0-6 v. Olen toiminut myös soitonopettajana, kerhonohjaajana ja musiikinohjaajana. Muskarissani liikutaan paljon (musiikkiliikunta painottuu).

KAAKKURI (TI), KAIJONHARJU, KUIVASRANTA, MAIKKULA

Sirpa.jpg (55 kB)
"Olen Sirpa Hietala, musiikkileikkikoulunopettaja Haukiputaalta. Ohjaan muskareita Kaakkurissa, Kuivasrannalla, Kaijonharjussa ja Maikkulassa. Opetan myös pianonsoittoa, taustaltani olen musiikinohjaaja. Muskarini ovat lapsilähtöisiä elämystuokioita, tarkoituksena luoda lapselle leikin ja toiminnan kautta hyvä ja iloinen suhde musiikin kuuntelemiseen sekä tekemiseen, taitojen kartuttamista unohtamatta."

RITAHARJU

Sanna.jpg (702 kB)
"Olen Sanna Korpi ja kotoisin Oulaisista. Olen viidennen vuoden musiikkipedagogi- ja kolmannen vuoden laulupedagogiopiskelija. Opiskelen siis yhtäaikaisesti Oulun yliopistolla ja ammattikorkeakoulussa. Olen tehnyt viiden vuoden ajan ala- ja yläkoulussa musiikinopettajan sijaisuuksia Oulaisissa, Ylivieskassa ja Oulussa sekä 2013 olin syyslukukauden alakoulussa 1-2 yhdysluokan luokanopettajana. Aloitan nyt uutena muskariohjaajana, ja innolla odotan pienten lasten kanssa musisoimista!"

Tiedustelut:
Tarja Rossi
järjestökoordinaattori
tarja.rossi(at)mll.fi