Musiikkileikkikoulu Soittorasia

Musiikkileikkikoulu soittorasia.

Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa:

 OULU: 
* Haukipudas asukastupa, opettaja Katri Kangas
* Heinäpää, Pikku-Iikan päiväkoti, opettaja Maria Mucheleka. Aloitus siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
* Hiukkavaara Hiukkavaaratalo, opettajana Nelli Sutinen
* Kaakkuri Lasten- ja nuorten talo, opettajana Emma Kurkinen (aamupäiväryhmät) 
* Kaijonharju nuorisotalo, opettaja Katri Kangas
* Kuivasranta Kuivasrannan päiväkoti, opettajana  Eva Gintare Obaji
* Myllyoja nuorisotalo, opettaja Katri Kangas

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. 

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. 


Tavoitteena on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus, joka kehittää lasta kokonaisvaltaisesti musiikin keinojen avulla. Musiikkileikkikoulussa lapset saavat uusia kavereita ja myös samanikäisten lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Musikaalisuus ei ole se tärkein juttu, vaan se, että touhutaan ja laulellaan yhdessä.

Muskareihin lapsi osallistuu yhdessä vanhemman/huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa, kun taas muksuryhmässä lapset ovat yhdessä ohjaajan kanssa. Mikäli ryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää osallistujia, pyritään ryhmiä yhdistämään ja ehdotetaan perheille muita vaihtoehtoja. 


Yhteystiedot:
Tarja Rossi
järjestökoordinaattori
tarja.rossi(at)mll.fi