Musiikkileikkikoulu Soittorasia

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää  4 kk - 5 -vuotiaan lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. 

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. 


Tavoitteena on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus, joka kehittää lasta kokonaisvaltaisesti musiikin keinojen avulla. Musiikkileikkikoulussa lapset saavat uusia kavereita ja myös samanikäisten lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Musikaalisuus ei ole se tärkein juttu, vaan se, että touhutaan ja laulellaan yhdessä.

Muskareissamme 4 kk - 3-vuotias lapsi on yhdessä vanhemman/huoltajan tai muun läheisen aikuisen kanssa. Muksuryhmässä yli 4-vuotiaat lapset ovat yhdessä ohjaajan kanssa. 

Mikäli ryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää osallistujia, pyritään ryhmiä yhdistämään ja ehdotetaan perheille muita vaihtoehtoja. 


Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa:

 OULU: 
Haukipudas 
Asukastupa (aamupäiväryhmät), opettaja Katri Kangas

Hiukkavaara  
Hiukkavaaratalo,  opettaja Lilja Tzoulas
Tanssitila K2  (aamupäiväryhmät), opettaja Katri Kangas

Kaakkuri 
Lasten- ja nuorten talo (aamupäiväryhmät) , opettaja Kaisa Ahola
   
Kaijonharju 
Nuorisotalo (aamupäiväryhmät) , opettaja Katri Kangas
 
Kuivasranta 
Kuivasrannan päiväkoti, opettajana Miia Itkonen

Myllyoja
Nuorisotalo (aamupäiväryhmät), opettaja Katri KangasYhteystiedot:
Tarja Rossi
järjestökoordinaattori
tarja.rossi(at)mll.fi