Tukihenkilötoiminta vapaaehtoisille

Yhteystiedot: 
Anna-Maria Raukovaara
koordinaattori
p. 040 5200516
anna-maria.raukovaara@mll.fi

Päivi Kaasalainen
koordinaattori 
p. 045 1215562 
paivi.kaasalainen(at)mll.fi