Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset

Kuulun -koulutus

Turvallisen ryhmän merkitys kouluhyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Koulutus antaa välineitä ja tietoa varhaiskasvatuksen, koulun sekä oppilaitosten henkilökunnalle turvallisen ryhmän rakentumisesta, joka on kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämisen edellytys sekä mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuuden.

Mediakasvatuskoulutus

Mediakulttuuri tarjoaa kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan medialukutaitoa. 

Vanhemmat tarjoavat tärkeän viitekehyksen lapselle ja nuorelle mediakokemusten jäsentämisessä ja medialukutaidon kehittymisessä. 

Myös päivähoidon henkilöstön, opettajien, nuoriso-ohjaajien ja muiden lasten kanssa toimivien ammattilaisten näkemykset ja tuki ovat keskeisiä. Ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten median käytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä. Ammattikasvattajat saavat ideoita mediakasvatuksen sisällyttämiseen omaan työhön. 

Yhteystiedot:
Jenni Kallio
koordinaattori 
p. 045 6922229
jenni.kallio(at)mll.fi