Nuori äiti halaa vauvaansa iloisena.

Iloa vertaisuudesta -hanke

Iloa vertaisuudesta! -hanke toimii Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan ja Reisjärven alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tiivistää yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja hankkeiden työntekijöiden sekä järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken.  Samalla tavoitteena on aktivoida kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautuvan, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnassaan. 

Hankkeen konkreettisena tuloksena kuntiin syntyy toiminnallisia ryhmiä kuten kerhoja, vertaisryhmiä, isä- ja äitipiirejä tai lapsi-parkkitoimintaa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapsiperheet, mutta hankkeesta hyötyvät myös nuoret ja ikäihmiset sekä lapsi- ja perhetyötä tekevät ammattilaiset.

Hanke alkaa jokaisen kunnan alueella lapsiperheiden sekä yhteistyötoimijoiden toiveita kartoittamalla. Kuntien tarpeet ovat erilaisia, ja mahdollinen hanketoiminta kussakin kunnassa suunnitellaan näiden tarpeiden sekä hankkeen aikana esille nousevien toiveiden pohjalta. Yhteistyö eri yhdistysten, kunta-laisten, oppilaitosten ja kuntien eri toimijoiden kanssa on tiivistä. Hankkeen aikana selvitetään mahdollisia tarpeita toiminnan suhteen, nostetaan tarpeita esille sekä toteutetaan niitä hankkeen resurssien rajoissa.

Yhteystiedot:
Miia Keskitalo
järjestöassistentti
p. 045 2644358
miia.keskitalo(at)mll.fi

Euroopan unionin lippu.