Yhdistykset edistämässä Lapsivaikutusten arviointia Muhoksella

Melko lailla vuosi sitten eli loppusyksystä 2020 Muhoksen Pelastakaa Lapset ry lähestyi MLL:n Muhoksen yhdistystä ja pyysi mukaan edistämään Lapsivaikutusten arviointia Muhoksen kunnassa. Koska Lapsivaikutusten arviointi oli jo aiemmin nostettu esiin niin keskusjärjestön, piirin kuin yhdistyksenkin keskusteluissa, tuntui tärkeältä tarttua asiaan. Lisäksi Muhoksen MLL:n ja PeLa:n paikallisyhdistyksillä oli vahva yhteistyötausta tapahtumajärjestäjinä, joten kumppanuus tuntui luonnolliselta myös vaikuttamisen saralla. Lähdimme siis viemään asiaa yhdessä eteenpäin!


Yhdistystemme ympärille sovittiin koottavan yhteistyötiimi ja helmikuussa 2021 Muhoksen PeLa kutsui asiasta kiinnostuneet ensimmäiseen etäyhteistyöpalaveriin. Yhteistyötiimi syntyi yhdeksästä henkilöstä. Edustamiemme MLL:n ja PeLa:n paikallisyhdistysten lisäksi mukana oli Muhoksen kunnanvaltuutettu ja Auta Lasta ry:n edustaja, kunnan sosiaalitoimen viranhaltija sekä asiasta kiinnostuneita kuntalaisia. Ensimmäisessä palaverissa keskusteltiin siitä, että Lapsivaikutusten arviointi olisi saatava kunnassa mukaan kaikkeen päätöksentekoon.


Päätöksenteon osuus näyttäytyi tiimille niin tärkeänä, että päätimme lähestyä päättäjiä tekemällä kuntalaisaloitteen. Lupauduimme MLL:n ja PeLa:n edustajien kanssa jo kirjoittamaankin sen, mutta sitten aloimme epäröidä. Olisiko aloite liian provokatiivinen ja yksioikoinen? Otimme yhteyttä MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin Eevaleena Isoviitaan, joka kuunteli meitä ja tuki ajatuksiamme neuvottelevammasta lähestymistavasta. Myös MLL:n Liisa Partiolla oli merkittävä rooli linjamme muovautumisessa. Hänen vinkkaamanaan saimme yhteyden pöytyäläiseen yhdistystoimijaan ja arvokasta tietoa Pöytyän Lapsivaikutusten arviointi -asioista.


Pöytyällä käyttöön otetun mallin tavoin koimme, että

1. perhevaikutukset ovat olennainen osa lapsivaikutuksia

2. ja että Lapsi- ja perheneuvoston avulla meillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lapsia ja perheitä koskeviin asioihin ja edistää Lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin toteutumista kunnassa.


Niinpä yhteistyötiimin toisessa etäpalaverissa maaliskuun 2021 puolenvälin jälkeen esittelimme kuntalaisaloitteen sijaan Pöytyän toimintamallin ja sen soveltamisajatuksen omassa kunnassamme. Esitystä kannatettiin yksimielisesti ja niin päätettiin lähteä ajamaan Lapsi- ja perheneuvoston perustamista Muhokselle. Tuntui siltä, että sisäänpääsy päätöksenteon rakenteisiin toisi luonnollisen vaikutusmahdollisuuden Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi -asioihin.


Tavoitteemme oli perustaa neuvosto sellaisella aikataululla, että sen ensimmäinen nelivuotiskausi olisi ollut yhtäaikainen uuden valtuustokauden kanssa. Otimme yhteyttä kunnanvaltuuston puheenjohtajaan ja onnistuimmekin pääsemään ennätysvauhdilla mukaan seuraavaan valtuuston kokoukseen (29.3.2021). Kokouksen info-osioon olimme kutsuneet MLL:n asiantuntijan, Esa Iivosen puhumaan Lapsivaikutusten arvioinnista. Lisäksi infossa esittäytyivät Muhoksen PeLa ja MLL:n Muhoksen yhdistys ja myöhemmin tiimimme kunnanvaltuutettu jätti valtuustoaloitteen Muhoksen kunnan hallintosäännön muuttamisesta Lapsi- ja perheneuvoston perustamiseksi.

Kunnanjohtaja esitteli 15 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen kunnanhallitukselle (12.4.2021), minkä päätöksellä se siirrettiin konsernipalveluille valmisteltavaksi. Asian arvioitiin etenevän jo kesäkuun valtuuston kokouksen päätettäväksi, mutta mitään ei ole kuulunut vieläkään! Onneksi tähän rinnalle ilmaantui tänä syksynä myös toinen vaikuttamismahdollisuus. Nimittäin kunnan kutsumana MLL:n ja PeLa:n paikallisyhdistysten edustajat sekä osa yhteistyötiimimme jäsenistä osallistui Muhoksen kuntastrategian kehittämiseen ja heidän ansiostaan strategialuonnokseen on kirjattu mm. yhdistysyhteistyö ja tietenkin... Lapsivaikutusten arviointi.


Irene Vuoti, puheenjohtaja

MLL:n Muhoksen yhdistys