Lapset Puheeksi -keskusteluissa keskiössä on lapsi sekä perheen tavallinen arki

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kautta on mahdollista käydä Lapset Puheeksi -keskusteluja menetelmään kouluttautuneiden työntekijöiden kanssa. Lapset Puheeksi -keskustelussa käydään perheen ja lapsen arkisia asioita keskustellen läpi. Perheen on mahdollista tutustua ennakkoon keskustelussa käytäviin kysymyksiin, joista vanhempi voi keskustelun kuluessa itse valita, mihin kohtiin haluaa syventyä ja mitkä mahdollisesti ohittaa. Lapset puheeksi -menetelmä tarjoaa perheelle mahdollisuuden pohtia oman perheen tavallista arkea ja huomata mitkä asiat siinä kantavat. Tavallisen, toimivan arjen säilyttäminen suojaa perhettä myös muutostilanteissa, vaikkapa koulun tai päivähoidon alkaessa tai uuden sisaren syntyessä. Näiden asioiden äärelle Lapset puheeksi keskustelussa on lupa ja mahdollisuus pysähtyä yhdessä ammattilaisen kanssa.

Keskusteluja voidaan perheen toimesta järjestää useampia ja mukaan voidaan pyytää myös muita perheelle tärkeitä tai perheen arkeen osallistuvia ihmisiä. Lapset Puheeksi -keskustelun voidaan käydä etänä tietokoneen tai puhelimen kautta, tai sopia yhdessä sopiva paikka keskustelulle.

Mikäli Lapset Puheeksi -keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita, on mahdollista kutsua koolle Lapset Puheeksi -neuvonpito perheen tätä halutessaan. Neuvonpitoon kutsutaan perheen omaan tukiverkostoon kuuluvia ihmisiä ja tarvittaessa toimijoita muista palveluista. Perhe voi itse pohtia, ketä haluaisi neuvonpitoon kutsuttavan. Neuvonpidossa suunnitellaan yhdessä arjen toimivuutta tukevia konkreettisia tekoja.

Lapset Puheeksi -keskusteluja tarjotaan maksuttomasti myös jokaiselle PerhePesä-kohtaamispaikkatoiminnassa mukana olevalle perheelle. PerhePesä-kohtaamispaikkojen ammatillisten ohjaajien kanssa on mahdollisuus sopia keskusteluaikoja joustavasti PerhePesille tai etänä toteutettavaksi. Joissain tilanteissa, kuten esimerkiksi ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa, Lapset Puheeksi -keskustelu voi toimia työntekijän välineenä oppia tuntemaan lasta ja perheen arkea paremmin ja näin helpottaa sopivan tukisuhteen järjestymisessä. Perheet ovat antaneet käydyistä keskusteluista hyvää palautetta. Keskustelu on auttanut kirkastamaan niitä asioita mitkä arjessa toimivat, mutta mahdollisuuden keskustella luottamuksellisesti myös arjen kuormittavista tekijöistä.

Piirin työntekijöihin saa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos herää mitä tahansa kysymyksiä tai haluaa varata aikaa Lapset Puheeksi -keskustelulle. Olemme täällä perheitä varten.