Kokemuksia ystävyydestä ja yhdessä kulkemisesta

23.3.2021

Uuteen kulttuuriin tutustuminen, oman maailmankatsomuksen avartaminen, vertaistuki, uuden oppiminen, ystävyys, yhteenkuuluvuus… siinä vain muutamia asioita, joita Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminta on minulle tarjonnut. Nämä kaikki ovat asioita, joita jokainen toivoo ja tarvitsee elämäänsä.


MLL:n toiminnan pariin minut toi omat sosiaalityön opintoni Lapin yliopistossa. Osana perusopintoja suoritetaan vapaaehtoistyöjakso, jonka tavoitteena on ymmärtää toimijuuden tukemisen eri muotoja yhteiskunnassa. Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminta on hyvä esimerkki siitä, miten maahanmuuttajaäitien ja –perheiden toimijuutta pyritään tukemaan ja vahvistamaan.


Kun kuvittelen itseni tilanteeseen, jossa olisin muuttanut uuteen, outoon maahan, täysin uuteen kulttuuriin, ilman vanhoja ystäviä ja yhteistä kieltä, olisi elämän rakentaminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan arkisen tuen puuttuessa hyvin vaikeaa. Tässä tilanteessa jopa se yksi kodin ulkopuolinen, natiivi kontakti merkitsisi paljon. Lisäksi, kun ajatellaan suomalaisia yleisesti, eivät avoimuus, sosiaalisuus ja ulospäinsuuntautuneisuus ole ensimmäisiä sanoja, jotka tulevat mieleen. Suomeen tulevilla maahanmuuttajilla voi siis olla suuriakin vaikeuksia tutustua ihmisiin ja rakentaa itselleen uusia ystävyyssuhteita. 


Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toiminta tarjoaa loistavan mahdollisuuden arkisiin, matalan kynnyksen kohtaamisiin, jotka edesauttavat maahanmuuttajaäitien ja –perheiden kielen oppimista ja kulttuurin omaksumista. Toiminta tarjoaa myös vapaaehtoiselle ainutlaatuisia kohtaamisia ja jonkinlaista, jopa universaalia yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun huomaa, että etnisyydestä, lähtökohdista ja kulttuurista huolimatta, me kaikki painimme samojen ongelmien kanssa. Erityisesti korona-aikana yhteenkuuluvuuden tunne ja sen tarve on korostunut.


Olen kiitollinen siitä, että lähdin mukaan Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toimintaan, sekä siitä, että tällaista toimintaa on olemassa. Sosiaalialan resurssit ovat rajalliset ja kolmannen sektorin tuki, esimerkiksi juurikin tällaisen toiminnan muodossa, on elintärkeää ihmisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnan kestävyydelle. Vapaaehtoisen rooli maahanmuuttajaäidin lenkkikaverina, kahviseurana, ystävänä on tärkeämpi, kuin ymmärrämmekään. Erilaisilla kohtaamisilla, läsnäololla ja ystävyydellä on suuri merkitys jokaisen ihmisen elämässä.

Sanni Helanen 
vapaaehtoinen tukihenkilö Ystäväksi maahanmuuttajaäidille toiminnassa