Harjoittelijoiden kokemuksia etätoiminnan ohjaamisesta

30.4.2021

Olemme kaksi varhaiskasvatuksenopettaja opiskelijaa Oulun yliopistosta suorittamassa maisteriharjoittelua Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirissä. Toiminnan ohjaaminen on meille entuudestaan tuttua opintojen tiimoilta. Tässä harjoittelussa pääsimme kuitenkin kokeilemaan aivan uudenlaista toiminnan ohjausta, etätoimintaa.  


Harjoittelun aikana olemme järjestäneet perhekahvilatoimintaa etänä yhteistyössä Oulun alueen paikallisyhdistysten kanssa. Etätapaamiset on järjestetty Zoom-sovelluksessa, missä kamerat ja mikrofonit olivat käytössämme. Perhekahvilan etätoimintakokeilu on ollut hyvin mielenkiintoinen ja antoisa, mutta on tuonut mukanaan myös haasteita. Suurimmaksi haasteeksi osoittautui osallistujien saavuttaminen etätoimintaan. Kuitenkin ne, jotka löysivät järjestämäämme etätoimintaan, olivat aktiivisia osallistujia viikosta toiseen.


Etätoiminnan toteutuksessa merkitykselliseksi kävijämäärien sijaan on noussut kohtaamisten laatu. Tapaamisilla on ollut poikkeuksetta rento ja avoin keskusteluilmapiiri ja myös perheen pienimmät on otettu huomioon pienellä ohjatulla toiminnalla. Onnistuneina etätoiminnan ohjaamisen kokemuksina mieleemme ovat jääneet erityisesti lasten kanssa toteutettu nallejumppa, satuhetket, eläinten tarkastelu sekä keskustelut.


Perheiltä saatu palaute on ollut todella myönteistä. Osallistujat ovat kertoneet tapaamisten katkaisevan "tasaista" arkea, tuoden suunniteltua sisältöä päivään. Perheet löysivät myös uusia kaverisuhteita sekä lenkki- ja puistoseuraa tapaamisten myötä. Nämä palautteet ja seikat ovat korostaneet erityisesti järjestämämme toiminnan merkityksellisyyttä.

Tämä etätoiminnan ohjaamisen mahdollisuus on antanut meille valtavasti kokemusta ja oppeja etätoiminnan ohjaamisesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.   

Ystävällisin terveisin,

Alina Lehtikangas ja Jenna Kähkönen