Oulun läänin maaherra Matts von Nandelstadh seurueineen autossa. Von Nandelstadh oli MLL:n Oulun paikallisyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. (Kuvaaja: Juhani Ahola, 1922, Finna.fi)

100 vuotta Oulun alueen lasten ja perheiden hyväksi 

21.1.2021

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on perustettu 4. lokakuuta 1920. Perustavaan kokoukseen osallistuivat mm. kenraali Carl Gustaf Mannerheim, hänen sisarensa sairaanhoitaja Sophie Mannerheim ja lastenlääkäri, myöh. lastentautiopin professori Arvo Ylppö. Lastensuojeluliiton päämääräksi asetettiin ”että jok’ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi”. 


Pari paikallisosastoa ehdittiin perustaa vuoden 1920 loppusyksyllä. Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun paikallisosasto perustettiin 28. tammikuuta 1921 eli se on yksi vanhimmista Mannerheimin Lastensuojeluliiton osastoista. Perustavassa kokouksessa, joka pidettiin NMKY:n tiloissa, oli läsnä noin 50 henkilöä. Johtokuntaan valittiin 15 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä. Johtokunnan jäsenet olivat seuraavat: maaherra von Nandelstadh (puheenjohtaja), varalääninsihteeri Kerttula, köyhäinhoidon piiritarkastaja maisteri Rosendal, köyhäinhoidon esimies Nyrlund, tuomiorovasti Mannermaa, lehtori Waenerberg, rouvat Bergdal, Borg, Salonen, Väyrynen, neidit Mattila, Hägg, Heikinheimo, Sippola, Leppinen. Varajäseniksi valittiin rouvat Weckman, Hieta, neiti Malmivaara, kauppias Loukkola ja toimitusjohtaja Lehtovaara.


Oulun osasto pyöritti vuodesta 1922 lähtien lastenneuvolaa keskikaupungilla ja vuodesta 1926 Tuiran ja Laanilan alueella. Myöhemmin osastolla oli myös neuvonta-asemat Hietasaaressa ja Karjasillalla. Vuonna 1947 kaupunki otti neuvolat haltuunsa. Osastossa oli ensimmäinen kouluhoitajan virka vuodesta 1927 ja toinen vuodesta 1928. Oulun osastolla oli kasvatusneuvola vuodesta 1938 ja osasto oli mukana kesäsiirtolatoiminnassa. Jatkosodan aikana ja sen jälkeen Oulun osastolla oli sotakummitoimintaa.


Kodinhoitajia osaston toiminnassa oli vuodesta 1945. Toiminta siirtyi kaupungille vuonna 1951, jolloin kodinhoitajia oli jo seitsemän. Osaston tukemana toimi oppikoululaisten hammashoitola 1950-luvulla. 1955 alkoi ryhtineuvola kansakoululaisten ryhdin parantamiseksi ja ryhtivikojen estämiseksi. Tämä toiminta jatkui 1960-luvun puoliväliin asti. Lisäksi on vuosien varrella ollut kasvatuskerhoja, kesävirkistystoimintaa, uinninopetusta ja monenlaista kurssi- ja valistustoimintaa.


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun osasto on järjestänyt tukioppilastoimintaa Oulun kaupungin alueella vuodesta 1972 asti. Liitto oli saanut ajatuksen oppilaiden käyttämisestä tiedotus- ja valistustyöhön kouluissa Yhdysvalloista. Oulun osasto koulutti tukioppilaita, jotka puolestaan jakoivat tietoa päihteistä ja auttoivat monin eri tavoin vaikeuksissa olevia koulutovereitaan.


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oulun paikallisyhdistys on sadan vuoden ajan toiminut Oulun alueen lasten ja perheiden hyväksi. Viime vuosina toiminta on keskittynyt tukioppilaiden kouluttamiseen Oulun kouluihin ja vanhemmuuden tukemiseen sekä perhekahviloihin.

Paula Rossi
puheenjohtaja, Oulun paikallisyhdistys