Kuntayhteistyö

Lapsiin ja lapsiperheiheisiin investointi on kannattavaa
Lasten ja perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla heille monipuolista, avointa ja kynnyksetöntä toimintaa sekä vanhemmuuden tukea lähellä perheitä. MLL:n lapsi- ja perhetoiminta sekä ammatilliset perhepalvelut tarjoavat lapsille ja vanhemmille vertaistukea sekä apua ja tukea perheiden arjen haasteiden ratkomiseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä lasten ja nuorten asiat korostuvat kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa entisestään. MLL:n monimuotoinen toimintamuoto täydentää lapsiperheiden tukiverkostoja. Lapsiin investoiminen on kannattavaa.

MLL kuntien ja maakunnan kumppanina
Piirillämme on pitkät perinteet kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, jolle on hyvä rakentaa myös toimivaa maakunnallista kumppanuutta. Lapsi- ja perhetoiminnan kehittämiseksi tehtävä yhteistyö varmistaa, että kunnan, maakunnan ja MLL:n toiminta täydentävät toisiaan ilman epätarkoituksenmukaista päällekkäisyyttä.

MLL:n perheille tarjoamat toimintamuodot ovat osa paikallista ja valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuutta. MLL:n lapsi- ja perhetoiminta perustuu käytännössä testattuihin valtakunnallisiin ja paikallisiin malleihin.

Lisätietoja

Eevaleena Isoviita
toiminnanjohtaja
p. 050 5110966
eevaleena.isoviita(at)mll.fi

Piia Korkiakoski
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (piirin eteläinen alue)
p. 045 3263595
piia.korkiakoski(at)mll.fi

Airi Martikainen
lapsi- ja perhetoiminnan järjestökoordinaattori
p. 045 3263686
airi.martikainen(at)mll.fi