Ammatilliset perhepalvelut

Pohjois-Pohjanmaan piirin perhepalvelut tarjoavat ammatillista apua ja tukea lapsiperheille sekä yksilöllisiä, joustavia palveluja.

Perhetyö
Perhetyö tarjoaa tukea ja apua perheille haastavissa elämäntilanteissa. Työskentely on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Perhekohtainen suunnitelma laaditaan yhteistyössä perheen ja palveluntilaajan kanssa ja sitä tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteena on edesauttaa perheen voimavarojen vahvistumista, uusien toimintatapojen löytymistä ja perheen itsenäistä selviytymistä. Tilaajana on kunnan lastensuojelu.

Lapsiperheiden kodinhoitopalvelu
Palvelu on lyhytaikaista perheiden tarpeista lähtevää arjen apua lapsiperheessä. Tilaajana voi olla kunta tai järjestö.
 

Lisätietoa saat oman alueesi sosiaalityöntekijältä tai

Anna-Maria Raukovaara
koordinaattori 
kouluyhteistyö, tukioppilastoiminta, lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta
p. 040 5200516
anna-maria.raukovaara(at)mll.fi