Olet tärkeä.fi -verkkosivusto

Olettärkeä.fi on MLL:n valtakunnallinen sivusto, jonka kautta sekä piirit että paikallisyhdistykset etsivät uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Yhdistykset voivat sivuston avulla hakea vapaaehtoisia sekä satunnaisiin tehtäviin, yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin että pidempiaikaisiin tehtäviin. Lisäksi MLL:n vapaaehtoiset, paikallisyhdistysaktiivit mukaan lukien, voivat hakea sivuston kautta todistuksia tekemistään vapaaehtoistöistä.

Sivustolle pääset TÄSTÄYhteystiedot:
Tarja Rossi
järjestökoordinaattori
tarja.rossi(at)mll.fi
p. 045 1260779

Piia Korkiakoski
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
piia.korkiakoski(at)mll.fi
p. 045 3263595