Vanhemmille


Mediakasvatus

Mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä sekä tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat arjessaan kohtaavat.


Kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen

Ongelmakeskeisen, kiusaamisen vähentämiseen pyrkivän lähestymistavan sijaan on perusteltua lähestyä kiusaamisen ehkäisyä keskittymällä ensisijaisesti myönteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Hyvinvoinnin tukemisella voidan ehkäistä myös muita kiusaamiseen limittyviä ilmiöitä kuten syrjintää, häirintää ja vihapuhetta.


Hyvän lapsuuden ytimessä

Vanhempainilta lapsen ja nuoren arjen tukipilareista.


Täältä tullaan nuoruus

Vanhempainilta nuoren kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuudesta muutoksen keskellä.


Yhteystiedot:
Jenni Kallio
koordinaattori
jenni.kallio(at)mll.fi
p. 045 6922229