Tukihenkilötoiminta vapaaehtoisille

Yhteystiedot: 
Anna-Maria Raukovaara
koordinaattori
anna-maria.raukovaara@mll.fi
p. 040 5200516

Jenni Kallio
koordinaattori
jenni.kallio(at)mll.fi
p. 045 6922229