Oppilaille


Mediakasvatus

Oppilaiden tietoiskuissa tarjotaan perustietoa sosiaaliseen mediaan liittyvistä ilmiöistä.  Aihealueina mm. Minä ja media, Kunnioittava kohtaaminen sekä Media ja oma hyvinvointi.


Kiusaamisen ehkäisy - Kaveritaitojen tukeminen

Suuri osa kiusaamisesta jää koulun aikuisilta piiloon. Ongelmakeskeisen, kiusaamisen vähentämiseen pyrkivän lähestymistavan sijaan on perusteltua lähestyä kiusaamisen ehkäisyä keskittymällä ensisijaisesti myönteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Hyvinvoinnin tukemisella voidaan ehkäistä syrjintää, häirintää ja vihapuhetta.


Unelmapaja

Toiminnallinen osallisuusmenetelmä lasten ja nuorten äänen kuulemiseksi ja mukaan ottamiseksi asuinympäristön/ kouluyhteisön kehittämiseen ja erilaisen lapsi- ja nuorilähtöisen toiminnan toteuttamiseen. 


Kummioppilas-, tukioppilas- ja tutortoiminta

Oppilaiden osallisuuden ja vertaistuen merkityksen tunnistaminen sekä positiivisen pedagogiikan vahvistaminen on osana kiusaamisen ehkäisyä ja kouluviihtyvyyden lisäämistä. 


Yhteystiedot:
Jenni Kallio
koordinaattori
jenni.kallio(at)mll.fi
p. 045 6922229