Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset


Kuulun -koulutus

Turvallisen ryhmän merkitys kouluhyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Koulutus antaa välineitä ja tietoa varhaiskasvatuksen, koulun sekä oppilaitosten henkilökunnalle turvallisen ryhmän rakentumisesta, joka on kiusaamisen ja yksinäisyyden vähentämisen edellytys sekä mahdollistaa lasten ja nuorten osallisuuden. 


Mediakasvatuskoulutus

Mediakasvatuskoulutukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstölle. Koulutuksissa käsitellään mm. mediakulttuurin merkitystä identiteetin kehittymiselle sekä mediakasvatuksen osuutta kiusaamisen vastaisessa työssä.


Vertaisryhmänohjaajakoulutus

Lasten ja aikuisten vertaisryhmänohjaajakoulutukset sekä vapaaehtoisille että ammattilaisille. Koulutus sopii esim. avoimen päivähoidon ryhmien ohjaajille ja uudentyyppisten vanhempain-ryhmien ohjaamiseen kouluilla.


Yhteystiedot:
Jenni Kallio
koordinaattori 
p. 045 6922229
jenni.kallio(at)mll.fi