Kannustelisä

MLL:n liittohallitus haluaa kannustaa ja samalla myös palkita niitä yhdistyksiämme, joiden jäsentyö on tuloksekasta. Sen lisäksi, että yhdistykselle maksetaan sille kuuluva osuus vuotuisesta jäsenmaksusta, on kaikilla yhdistyksillä tasavertainen mahdollisuus saada extraeuroja. Kannustelisä on suuruudeltaan 
5 euroa / jäsen.

Yhteinen tavoitteemme on, että vuonna 2020 MLL:lla on 100 000 jäsentä. Tavoitteeseen on vielä hiukan matkaa, mutta yhteisin ponnistuksin siihen varmasti päästään. Jäsenhankintaa tuetaan tänä vuonna erityisesti mm. tuottamalla materiaalia ja jakamalla vinkkejä. Monilla piireillä on omia jäsenhankintakampanjoitaan. Ja liittohallitus palkitsee yhdistyksiä jäsentyöstä kannustelisällä, jota jaetaan myös 2019 jäsenhankinnassaan onnistuneille yhdistyksille. 

Lue lisää Yhdistysnetistä