Yhdistyksille

MLL:n ohjeistus ajankohtaiseen virustilanteeseen liittyen löytyy  Yhdistysnetistä. Ohjeistusta päivitetään tilanteen mahdollisesti muuttuessa. 


MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin henkilökunta on yhdistyksiä varten. Tehtävänämme on tukea teitä toiminnassanne.

Kerrottehan yhdistyksenne kuulumisista, esimerkiksi hallituksen yhteystietojen muutoksista, puheenjohtajan vaihdoksista ja uusien toimintojen käynnistämisestä.

Tulemme mielellämme vierailemaan vaikkapa kevät- ja syyskokouksissa tai perhekahvilassa kertomaan ajankohtaisista lapsiperheiden hyvinvointiin ja yhdistyksen toimintaan liittyvistä aiheista.


Kesäsetelinuoret tulevat taas!

Reilu korvaus kesätyöstä

Kesäsetelinuorelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa kesätyön ajalta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee kesätyöntekijälle maksaa vähintään 360 euroa (brutto) kesätyöstä. Jos nuorelle on maksettu alle 360 euron bruttopalkkaa, kesätyösetelitukea (320 €) ei makseta.

Työnantajalle jää palkkakustannuksissa omavastuuosuutta. Lisäksi työnantaja maksaa lakisääteiset palkan sivukulut.

Sovithan lomakorvausten sekä lauantai- ja sunnuntaityön korvaamisesta kesätyöntekijän kanssa ennen kesätyön alkua.

Kesätyössä tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä.

Työnantajalla tulee olla Y-tunnus. Yksityishenkilö ei voi palkata kesätyösetelituella.