Musiikkileikkikoulu Soittorasia

Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa  Oulun kaupungin alueella: 

Syksy 2019: 

* Ahvenoja, Ahvenojan päiväkoti (kevät 2020)
* Hiukkavaara, Hiukkavaaratalo
* Jääli (Kiiminki), Välikylän päiväkoti
* Kaakkuri, Kuukkelin päiväkoti (kevät 2020) ja Lasten- ja nuorten talo
* Kaijonharju, nuorisotalo
* Kastelli, Kastellin päiväkoti
* Kuivasranta, Kuivasrannan päiväkoti
* Maikkula, nuorisotalo (kevät 2020)
* Myllyoja, nuorisotalo ja Myllyojan päiväkoti
* Ritaharju, minimonitoimitalo

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. 


Tavoitteena on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus, joka kehittää lasta kokonaisvaltaisesti musiikin keinojen avulla. Musiikkileikkikoulussa lapset saavat uusia kavereita ja myös samanikäisten lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Musikaalisuus ei ole se tärkein juttu, vaan se, että touhutaan ja laulellaan yhdessä.

Muskareihin lapsi osallistuu yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa, kun taas muksuryhmissä lapset käyvät ilman vanhempia. Mikäli ryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää osallistujia, pyritään ryhmiä yhdistämään ja ehdotetaan perheille muita vaihtoehtoja. 


Yhteystiedot:
Tarja Rossi
järjestökoordinaattori
tarja.rossi(at)mll.fi