Musiikkileikkikoulu Soittorasia

Musiikkileikkikoulu soittorasia.

Muskareiden syyslukukaudelle ilmoittautuminen on alkanut!

Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa:

 OULU: 
* Haukipudas asukastupa, opettaja Katri Kangas
* Hiukkavaara Hiukkavaaratalo, opettaja Katja Kemppainen
* Kaakkuri Lasten- ja nuorten talo, opettajana Katariina Rautiainen
* Kaijonharju nuorisotalo, opettaja Katri Kangas
* Kastelli Kastellin päiväkoti, Maria Mucheleka
* Kuivasranta Kuivasrannan päiväkoti, opettaja Miia Pekonen
* Myllyoja nuorisotalo, opettaja Eva Obaji
* Ritaharju minimonitoimitalo, opettaja Katja Kemppainen
* Syynimaa Syynimaan päiväkoti, opettaja Lilja Tzoulas

KEMPELE:

* Kokkokangas Kokkokankaan päiväkoti, opettaja ilmoitetaan myöhemmin.

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. 

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. 


Tavoitteena on luoda lapsen ja vanhemman välille yhteinen harrastus, joka kehittää lasta kokonaisvaltaisesti musiikin keinojen avulla. Musiikkileikkikoulussa lapset saavat uusia kavereita ja myös samanikäisten lasten vanhemmat tutustuvat toisiinsa. Musikaalisuus ei ole se tärkein juttu, vaan se, että touhutaan ja laulellaan yhdessä.

Muskareihin lapsi osallistuu yhdessä vanhemman/huoltajan kanssa, kun taas muksuryhmissä lapset käyvät ilman vanhempia. Mikäli ryhmiin ei ilmoittaudu riittävää määrää osallistujia, pyritään ryhmiä yhdistämään ja ehdotetaan perheille muita vaihtoehtoja. 


Yhteystiedot:
Tarja Rossi
järjestökoordinaattori
tarja.rossi(at)mll.fi