Avoin työpaikka: Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaaja Kuusamoon

30.1.2018

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 556 paikallisyhdistyksestä.

MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin PerhePesä-toimintakonsepti käsittää kolme lapsiperheille ja heidän parissa toimiville tahoille suunnattua avointa kohtaamispaikkaa - PerhePesää.

Haemme nyt LAPSI- JA PERHETOIMINNAN OHJAAJAA KUUSAMOON täydentämään PerhePesä-tiimiä.

Lapsi- ja perhetoiminnan ohjaajan keskeisiä tehtäviä ovat:

- PerhePesä-toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaaminen

- Vertaistoiminnan ja kerhojen suunnittelu, käynnistäminen sekä ohjaaminen

- PerhePesä Kuusamon itsenäinen ja toimintamallin mukainen toiminnan sisällön kehittämis- ja suunnittelutyö tiimin tuella alueen lapsiperheiden tarpeisiin perustuen

- Toiminnan arviointi, raportointi sekä dokumentointi

- Verkostotyö ja moniammatillinen yhteistyö

 


Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

- sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoa (tai edeltävää opistoasteen tutkintoa)

- lapsi- ja perhepalveluiden palvelukokonaisuuden tuntemista

- kokemusta kohderyhmän parissa työskentelystä

- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä suvaitsevaa asennetta

- asiakaslähtöistä, kehittävää, innostavaa ja aktiivista työotetta

- positiivista ja avointa asennetta sekä paineensietokykyä

- oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä työotetta

- järjestöalan sekä alueen tuntemus ja englanninkielen taito katsotaan eduksi

- halua ja kykyä työskennellä lapsiperheiden parissa sekä monialaisissa verkostoissa


Työn kesto: määräaikainen 6-12kk

Työaika: kokoaikatyö 38h/vko, pääosin päivätyötä, saattaa sisältää myös ilta-ja viikonlopputyötä.

Palkkaus: sosiaalialan järjestöjä koskeva tes

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan. Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä. Valitun henkilön tulee ennen tehtävässä aloittamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote

Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
 

Lisätietoja ja vapaamuotoiset hakemukset ja CV 16.2.2018 mennessä: Toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita, eevaleena.isoviita@mll.fi

Tiedustelut: toiminnanjohtaja Eevaleena Isoviita p. 050 5110966
7.2. klo 13-16
14.2. klo 13-16